Ilarawan ang pagdating ng islam sa pilipinas

posted by | Leave a comment

Taon-taon rin ay naglilimbag ng aklat pero kinakapos pa rin.Ang matagal ng problemang ito ng bansa ay matagal ng pinagpasa-pasahan ng ilang nagdaang administrasyon.Kasalukuyan ng ipinapatupad ng pamahalaang Aquino ang programa nitong kung tawagin ay K 12.Ito ay ang pagdaragdag ng taon sa Basic Education ng bansa.Pwede ring gamitin ang telebisyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga educational channel na panonoorin ng mga bata na kasabay ng turo sa aktwal na panahon sa paaralan.Marami pang alternatibong paraan ang naghihintay na linangin para makatulong sa pag angat ng edukasyon ng Pilipinas. Ang K 12 ay hindi sagot sa suliranin ng bansa pagdating sa edukasyon.

Huwag na sanang gawing mas komplikado ang problemang ito sa pamamagitan ng isang solusyong sa huli ay magiging dagdag pa pala sa suliranin.Naririyan ang mga estudyante na maraming oras ang ginugugol sa paglalakad ng ilang milyang layo makarating lang sa paaralan.Mas malala pa sa iba, dahil tumatawid pa sa ilog at peligro ang inaabot tuwing umuulan dahil sa rumaragasang baha. Ganito kahirap ang dinaranas nila para lang makapagtapos sa elementarya at high school.Sa kabila ng maraming tapos at lisensyadong guro ay may kakulangan pa rin.Inirereklamo rin nila ang mababang pasahod sa mga guro.

Sa loob ng dalawang taon sa Senior High ay maaaring mamili ang isang estudyante ng kanyang espesyalisasyon na Technical/Vocational course o isport at iba pang pagpipilian.

Leave a Reply

  1. Banglore girls ready for sex chat number 04-Nov-2018 08:48

    "If you have a life that you like and things you want to do and interests to pursue, maybe you don't want to sacrifice some of those priorities in order to be someone else's soul mate." This sentiment doesn't just apply to confirmed bachelors, either.

  2. Philipinnes xxx 18-Jan-2019 19:52

    It is mobile dating re-defined with free facilities and cool features to text and hookup with buddies.

  3. dating using astrology 07-Aug-2018 09:37

    [Date the public knew: 3/22/04]British PM Tony Blair advises Bush not to lose focus on Al Qaeda. But when we have dealt with Afghanistan, we must come back to Iraq.” [Date the public knew: 5/1/04]PNAC letter to Bush: “Even if evidence does not link Iraq directly to the attack, any strategy aiming at the eradication of terrorism and its sponsors must include a determined effort to remove Saddam Hussein from power.” [Date the public knew: 9/21/01]Justice Department lawyer John Yoo declares Fourth Amendment flexible, writing: “[T]he government may be justified in taking measures which in less troubled conditions could be seen as infringements of individual liberties.” [Date the public knew: 10/24/04]Yoo forges doctrine of preemption, writing that Bush may use his war powers to act against groups or individuals, even if it would be “difficult to establish [that they] have been or may be implicated in attacks.” [Date the public knew: 3/22/02]Prisoners rendered to Egypt and Jordan. [Date the public knew: 4/18/04]: “Well, the evidence is pretty conclusive that the Iraqis have indeed harbored terrorists.” Also claims 9/11 hijacker Mohammed Atta met with Iraqi spy in Prague, a claim he’ll repeat long after CIA and Czechs disavow. “At the airport the CIA case officer goes up to him and says, ‘You’re going to Cairo, you know.

lovedatingmarriage com